Archive for category Blogi

Työympäristön turvallisuus

Väestön ikääntyessä ja kilpailun kasvaessa työnantajat joutuvat yhä useammin kilpailemaan osaavasta työvoimasta. Tämä edellyttää työnantajalta panostuksia työympäristön turvallisuuteen sekä työntekijöiden henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin. Turvallisuuskulttuuri määrittää pitkälti sen, millaisessa roolissa terveys ja turvallisuus työpaikalla ovat, millaisia toimenpiteitä niiden edistämiseksi tehdään ja kuinka menestyksekkäästi niitä toteutetaan.

Työturvallisuus siis liittyy paitsi johdon ja työntekijöiden työturvallisuusosaamiseen, työturvallisuutta lisääviin toimintatapoihin ja laitteisiin (lue lisää ja tutustu aiheeseen) sekä kaikkiin turvallisuutta lisääviin toimenpiteisiin ja niiden kriittiseen arviointiin. Työturvallisuus, kuten laajemminkin työympäristön kehittäminen, ovat sekä työntekijän ja työnantajan vastuulla. Hyvä ja vastuullinen työnantaja kehittää työympäristöä ja siihen liittyviä käytäntöjä yhdessä työntekijöiden ja esimiesten kanssa, sillä hyvinvointi syntyy työn arjessa ja on osa hyvää johtamista!

Työturvallisuuden perusasiat kuntoon

Työturvallisuus työpaikalla on kaikkien yhteinen asia, mutta vastuu on aina työnantajalla. Työturvallisuuden kehittäminen edellyttää ennakointia, suunnitelmallisuutta ja turvallisuuskysymysten kietomista kaikkeen toimintaan. Tämä edellyttää konkreettista tavoitteiden asettamista, toimintasuunnitelman huolellista laatimista, käytännön toimenpiteiden jatkuvaa uudelleenarviointia sekä työntekijöiden sitouttamista yhteisiin turvallisuuteen liittyviin tavoitteisiin ja käytäntöihin. Yksittäinen turvallisuuteen liittyvä päämäärä voi yksinkertaisimmillaan olla työntekijöiden ensiapuvalmiuden ja elvytystaitojen parantaminen. Vaikka näennäisesti saattaakin vaikuttaa olevan kysymys pienestä yksityiskohdasta suuren yrityksen toiminnassa, työntekijöiden kyky reagoida nopeasti esimerkiksi työtapaturmien ja sairaskohtausten sattuessa on ensiarvoisen tärkeää muun muassa työntekijän parantumisen ja työhön paluun kannalta. Lisäksi panostuksella pieniin yksityiskohtiin työturvallisuuteen liittyen on usein hyvinkin suuri vaikutus työnantajan imagoon houkuttelevana työnantajana sekä positiiviseen työilmapiiriin työntekijöiden keskuudessa!

Työympäristöä kehitetään yhdessä!

Työympäristö koostuu paitsi työpaikan fyysisistä puitteista ja turvallisuudesta, myös ilmapiiristä! Positiivinen työympäristö koetaan houkuttelevana, ja mukavalle työpaikalle tullaan mielellään joka aamu. Positiivisen työympäristön voidaan yksinkertaistetusti katsoa muodostuvan avoimesta, kaksisuuntaisesta kommunikaatiosta, työn ja muun elämän yhteensovittamisen mutkattomuudesta, työntekijöiden kehittymismahdollisuuksista ja palkitsemisesta sekä vahvasta yhteishengestä. Nämä kaikki tekijät liittyvät vahvasti työntekijöihin, joten työntekijöiden tulisi päästä osalliseksi työympäristön kehittämiseen paitsi suunnittelu myös toteutus- ja arviointivaiheissa. Työpaikalla voisi ottaa esimerkiksi käytännöksi säännölliset aivoriihet, joissa yhteisesti pohditaan vallitsevia toimintamalleja sekä niiden vahvuuksia ja mahdollisia kehityskohteita. Aivoriihet lisäävät jo itsessään työntekijöiden kokemusta kuulluksi tulemisesta, millä on yksittäisen työntekijän kannalta varmasti vaikutusta työhyvinvointiin. Lisäksi aivoriihet ovat nopea ja suhteellisen varma tapa keksi uusia ideoita!

Muuta rakas harrastus ammatiksi – kouluttaudu pelialalle

Istuitko pienenä tuntikaupalla pelikonsolin tai tietokoneen äärellä pelaten videopelejä? Tänä päivänä lapsuuden harrastuksen voi muuttaa helposti kokopäiväiseksi työksi kouluttautumalla pelialalle esimerkiksi pelituottajaksi, pelisuunnittelijaksi tai pelitestaajaksi. Tutustu pelialan mielenkiintoisiin kiemuroihin ja koulutusmahdollisuuksiin.

Pelit ovat monen tekijän summa

Pelinkehitys on monen työntekijän yhteistyönä syntynyttä taidetta. Tämän päivän uutuuspelien kehitystyö sisältää monia rooleja ja vaiheita, joista vain harva tietää. Julkaisijayritys on vastuussa pelin valmistumisesta ja markkinoinnista. Pelin tuottaja taasen vastaa kaikesta kehityksestä, mutta kehitystiimi on se, joka valmistelee visuaalisen ja teknisen puolen. Kehitystiimi voi koostua vain muutaman hengen ryhmästä aina satoihin työntekijöihin asti riippuen projektin suuruudesta. Tiimin jäsenillä voi lisäksi olla enemmän kuin yksi työtehtävä peliprojektin aikana.

Kehitystiimiin kuuluvat:

  • Suunnittelija
  • Graafikko
  • Ohjelmoija
  • Kenttäsuunnittelija
  • Ääniteknikko
  • Testaaja

Peliala Suomessa

Arvioiden mukaan Suomessa toimii noin 260 pelistudiota, jotka tuottavat aktiivisesti pelejä mobiililaitteille ja tietokoneille. Neljä suomalaista pelivalmistajaa on listattu pörssiin, joka oli suuri käännekohta alalla. Vuonna 2017 pelialan liikevaihto Suomessa ohitti kolmannen kerran peräkkäin kahden miljardin euron rajan. Se työllistää tällä hetkellä noin 3000 työntekijää pääosin pääkaupunkiseudulla. Viime vuonna suomalaiset yritykset julkaisivat noin 150 peliä ja 15 uutta peliyritystä näki päivänvalon. Pelikehitys on keskittynyt pääosin mobiilimarkkinoille, mutta myös lisättyä todellisuutta ja virtuaalitodellisuutta hyödyntävien pelien määrä on kasvanut. Suomi on tänä päivänä yksi kolmesta maailman suurimmasta pelikehittäjämaasta. Tulevaisuudessa hyvä pelialan koulutus tulee vahvistamaan Suomen menestystä maailmalla.

Alan koulutusta on tarjolla laajasti

Monet ammattioppilaitokset, yliopistot, kansanopistot ja ammattikorkeakoulut tarjoavat erilaisia pelialan koulutuslinjoja. Insinööri- ja tradenomiopintojen lisäksi ammattikorkeakouluissa voi kouluttautua medianomiksi. Lisäksi yliopistot tarjoavat pelialaan keskittyneitä filosofian maisterin ja taiteen maisterin opintoja. Ammattikoulut ja avoimet ammattikorkeakoulut järjestävät pelialan eri osioihin liittyvää täydennysopetusta ja ammatillista koulutusta. Jotkut koulutuslinjoista ovat maksullisia ja niitä on myös mahdollista opiskella englanniksi.

Ammattikorkeakoulut ja yliopistot kaikissa suuremmissa kaupungeissa tarjoavat jonkinlaista pelialan koulutusta. Tunnetuimpia alan kouluttajia ovat Metropolia, Aalto yliopisto, Kajaanin AMK, Turun yliopisto ja Tampereen yliopisto, joka aloitti ensimmäisenä pelialan koulutuksen vuonna 2002.

Toiminimen perustaminen

Toiminimen perustaminen on Suomessa hyvin helppoa ja turvallista. Kun sinulla on toiminimi, voit pyörittää omaa pientä bisnestä tai tehdä keikkaa muissa yrityksissä ilman verokorttia. Se saattaa olla suureksi eduksi keikkojen saannissa, kun työnantajan ei tarvitse huolehtia palkanmaksusta perinteisesti erilaisine kuluineen.

Bloomicon / Shutterstock.com

Mitä, kenelle ja miten?

Jotta voit pyörittää omaa liiketoimintaa, täytyy sinulla olla jotain myytävää. Voit myydä konkreettisia tuotteita, esimerkiksi simpukoista tehtyjä hiuskoristeita. Voit myös myydä palveluina omia taitojasi, esimerkiksi nettisivujen suunnittelua, maskeerausta tai veroilmoitusten tekemistä muiden puolesta. Alkuun kannattaa laatia liiketoimintasuunnitelma, jossa vastaat kysymyksiin mitä, kenelle ja miten myyt.

Voit myös hakea yrityksen perustamiseen starttirahaa, jota myöntävät TE-toimistot. Rahaa pitää kuitenkin hakea ennen yrityksen toiminnan aloittamista. Tarvittavat hakemukset löydät te-palvelut.fi -sivustolta. Starttiraha on turvallinen lisä yrityksen alkuvaiheissa. Vuonna 2016 sen perusosa on 32,68 euroa per päivä, ja sen lisäosa vaihtelee tapauskohtaisesti.

Toiminimen rekisteröinti on helppoa

Toiminimi pitää rekisteröidä, ja se tapahtuu perustamisilmoituksella eli Y3-lomakkeella. Sitä varten tarvitset konkreettisen toiminimen. Parhaimmillaan nimi on yksilöllinen ja erottuu joukosta. Siinä tapauksessa sitä ei voi esimerkiksi sekoittaa toiseen yrityksen nimeen.

Toiminimen nimen hyväksyy lopullisesti Kaupparekisteri. Y3-lomakkeita saa maistraateista, verotoimistoista ja Patentti- ja rekisterihallituksen nettisivuilta. Lomake tulostetaan ja lähetetään allekirjoitettuna Patentti- ja rekisterihallitukseen. Hakemuksen käsittelymaksu on 110 euroa, ja kyseinen summa pitää maksaa etukäteen.

Hyvän tavaramerkin arvo

Tavaramerkki on tärkein keino, josta yrityksen tuotteet tai palvelut tunnistetaan. Kun kehität yritystäsi, kehität samalla mainettasi, jolla korostat tiettyä myyvää piirrettä. Haluat tuoda esille esimerkiksi tuotteesi kestävyyden, palveluidesi ammattitaitoisuuden, edullisen hinnan tai pitkän perinteen. Tavaramerkkisi tulisi korostaa yritystäsi kilpailuetua.

Tavaramerkin luomisessa voit käyttää mielikuvitustasi. Tavaramerkissä voi olla esimerkiksi näyttävä kuvio tai hauska iskulause. On myös mahdollista rekisteröidä äänimerkki tavaramerkiksi. Muistiin jäävä tavaramerkki on yksilöllinen ja helposti tunnistettava.

Mitä on hyvä välttää tavaramerkkiä kehitellessä?

Tavaramerkin luomisessa on tarkkoja säädöksiä lain puitteissa. Tavaramerkkiin ei pidä valita outoa symbolia, jonka merkitystä kuluttajat saavat arvailla. Älä myöskään kopioi muiden käytössä olevia tavaramerkkejä, sillä sellaisen rekisteröiminen kielletään. Tavaramerkkeihin ei kannata liittää paikkakunnan nimiä. Jos tulevaisuudessa onkin muutto edessä, se ei enää vastaa yhtiösi maantieteellisiä tietoja.

Nimet voivat olla hyvä alku tuotemerkille, kunhan se myös lyhennettynä on yhä sopiva.
Tuotemerkkisi saattaa olla humoristinen, mutta vältä mauttomuudet ja muita loukkaavat tunnukset. Kenenkään yrityksellä ei ole varaa olla kielteinen tai inhoa herättävä. Lisäksi olet itse vastuussa tavaramerkistäsi ja sen valvomisesta.

Levitä tavaramerkkiäsi sitkeästi

Kun laadukas tavaramerkki on vihdoinkin kehitetty, sitä on hyvä jakaa jokaisessa mahdollisessa soveltuvassa kanavassa. Mieti sijoituspaikka tarkkaan, sillä sen tulee aina kantaa ylpeänä yhtiösi tavaramerkkiä. Se jää helposti kuluttajien ja potentiaalisten asiakkaiden muistiin, mikä johtaa lisämyyntiin. Yrityksellesi sopivaa markkinointia tukevat asiakaslahjat, joihin on sommiteltu tavaramerkkisi.

Himoitun tavaramerkin valtit

Kun olet luonut luotettavan tuotteen, kuluttajat mielellään vilauttavat tuotemerkkiäsi, kunhan se on tyylikäs. Tämä nähdään suositteluna, joka vetää lisää väkeä yrityksesi puoleen. Usein perheen pienet tunnistavat merkit jo varhain ja jatkavat perinnettä omissa ostoksissaan, joten heistä voi tulla koko elämän mittaisia asiakkaita.

Hauska tavaramerkki on helppo viedä eteenpäin ja tallettaa kuluttajien muistiin. Moni mielellään viljeleekin arkikielessä tunnettujen yritysten tavaramerkkejä. Tavaramerkin arvon voi myös määrittää yrityksensä taseeseen, jos se on arvokas myös ulkopuolisten silmissä. Erittäin suosittuja yksilöitä jopa matkitaan ja kopioidaan.

Lyö rahoiksi kasinolla

Suomessa eletään taloudellisesti poikkeuksellisen haastavia aikoja. Työttömyysprosentti kipuaa kvartaalista toiseen eikä tärkeitä talouspoliittisia päätöksiä saada ajettua läpi. Moni suomalainen kärsiikin rehellisesti puhuttaen käteisen puutteesta. Asiaa ei pidä hävetä, sillä tämä on yksinkertainen totuus. Hyväksi onneksi jokainen kriisi tai aallonpohja tuo mukanaan myös uusia mahdollisuuksia. Jatka siis lukemista.

casino_334146110

Mistä ylimääräistä käteistä? Euroopan Liiton vapautettua uhkapelin valtioiden monopoleista toi mukanaan mielettömän määrän uusia nettikasinoita. Yleensä Maltan auringon alle rekisteröityneet nettikasinot voivat toimia virallisten lupien myötä ympäri maailmaa. Moni suomalaisyrittäjäkin on lähtenyt etsimään uutta onnea sekä aarretta sateenkaaren juurelta perustamalla nettikasinon.

Mikä tärkeintä, Suomessa huimaa vauhtia kasvava pelaajamäärä kielii siitä, että jotain tehdään oikein ja ihmiset nauttivat pelaamisesta. Koska nautinto korreloituu tietenkin voittamisen määrään, voidaan saman tien päätellä, että ihmiset todellakin voittavat nettikasinoilta.

Voiton todennäköisyys

Mitkä ovat keskimääräiset voittotodennäköisyydet? Nettikasinoilla ei ole yhtä universaalia todennäköisyystilastoa, sillä jokaisessa pelissä on erilainen voittotodennäköisyysprosentti. Voidaan kuitenkin yleistää, että kaikissa peleissä tämä todennäköisyys on yli 90 %. Jotkut skeptiset voivat jo heittää hanskat tiskiin ja huutaa, kuinka nettikasinot asentavat omiin ohjelmiin tarkoituksella koodit, joiden avulla pelaajia huijataan.

Näin asia ei kuitenkaan ole, sillä jokainen nettikasino tilaa pelit tietyiltä pelintekijöiltä, joiden puolestaan on lain puitteissa ohjelmoitavat jokaiseen peliin RNG-järjestelmä (eng. randon number generator). Tämä järjestelmä arpoo matemaattisesti sattumanvaraisia ja hyvin monimutkaisia algoritmeja, jotka päättävät mitkä kortit, kelat, symbolit ja yms. voittavat.

Mikä parasta, kaikki nettikasinot ymmärtävät kannustimien tärkeyden pelaajille. Ilmaisten pelikierrosten tarjoamisen lisäksi nettikasinot kannustavat pelaajia kokeilemaan herkullisten talletusbonusten avulla. Esimerkiksi 200 % talletusbonus tuplaa pelaajan talletuksen. Siten pelaajat voivat kerätä voittoja ns. ilmaiseksi. Luonnollisesti nettikasinoilla on omat ehtonsa voittojen lunastamisen suhteen, joten lue lisää voittotodennäköisyyksistä, ilmaiskierroksista, pelibonuksista ja peliarvosteluista nettikasinovertailusivustolta.

Kuten huomaat, Suomen synkkä taloustilanne ei tarkoita sitä, että sinun pitäisi vaipua maanrakoon epätoivon myötä. Nettikasinot tarjoavat kaikille uuden mahdollisuuden ansaita rahaa. Kynnys aloittamiseen on myös laskettu ilmaisten pelikierrosten ja bonusten myötä. Yrittänyttä ei laiteta, eikä omia rahoja häviä leikkirahalla pelatessa.

Liikelahjat

Liikelahja on tapa osoittaa yrityksen asiakkaille, sidosryhmille ja työntekijöille kiitosta yhteistyöstä, uskollisuudesta ja hyvistä suhteista. Liikelahjan avulla rakennetaan luottamusta yrityksen asiakkaiden ja kumppaneiden välillä, pieni ele on inhimillinen ja mukava tapa muistaa. Erityisesti vuoden merkkihetkinä kuten jouluna, on tapana antaa lahja kiitokseksi kuluneesta vuodesta.

Sopivalla joululahjalla yritys osoittaa välittävänsä sen kumppaneista ja halunsa ilahduttaa. Työntekijöille lahja on kiitos kuluneen vuoden uurastuksesta ja tapa viestittää yrityksen luottamusta heihin. Laadukas lahja lujittaa työntekijän ja yrityksen välejä ja auttaa omalla tavallaan luomaan innokkaampaa ja osaavampaa työtä tekevän tiimin.

Asiakkaista on hyvä pitää huolta. Liikelahja asiakkaalle on yrityksen kiitos siitä, että kuluttaja valitsi heidät. Yrityksen osoittama kiitollisuus lahjan avulla on asiakkaalle tärkeä kokemus, hänet on muistettu monien, ehkä jopa tuhansien muiden, joukossa. Lahjan antamisessa luovuus on tärkeää ja liikelahjoja miettivän yrityksen kannattaakin tutustua Axon Profil sivustoon, joka on uranuurtaja alallaan. Axon Profilin lukuisista lahjoista jokainen yritys löytää taatusti sen asiakkaille ja kumppaneille sopivimmat. Axon Profililla on tarjolla myös ekotuotteita, jotka antavat hyvän kuvan yrityksestä, jonka ekologiset arvot ovat sen toiminnan kulmakivi. Ekologisia arvoja mainostava yritys kerää taatusti kuluttajikseen samanhenkisiä asiakkaita, joille ekolahjalla on tärkeä viesti; yritys on todellakin sitä, mitä se markkinoi olevansa.

Liikelahjoja valittaessa on hyvä panostaa laatuun, kuten Axon Profilin laadukkaisiin tuotteisiin. Jokainen yritys haluaa jättää asiakkaalleen mielikuvan laadukkaasta ja toimivasta tuotteesta, samoin sen liikelahjojenkin tulisi olla sen vertaisia. Hajoava kynä tai ensimmäisessä sateessa rikkoontuva sateenvarjo ei taatusti anna hyvää kuvaa itseään ammattitaitoisena markkinoivasta yrityksestä.

Sähköisen median aikana moni yritys voi ajatella liikelahjojen olevan mennyttä aikaa. Näin ei kuitenkaan ole, sillä asiakaskontaktin tärkeys ei ole kadonnut mihinkään, päinvastoin sen merkitys on korostunut kiireisen rytmin ja nopean kaupankäynnin aikana. Inhimillisyys on loistava markkinointikeino, käteen annettu pieni lahja hymyn kera, jouluna saatu kiitos yritykseltä tai neuvottelussa muistoksi annettu liikekumppanin laadukas lahja jättää pitkän muistijäljen ja siteen yritykseen. Liikelahja on henkilökohtainen, asiakasta ajatellen annettu ja parhaimmillaan pitkäkestoinen markkinointitapa, joten sen toteutusta ja tapaa on jokaisen yrityksen hyvä harkita.

Ansaitse lahjakkuudellasi

Internet on mahdollistanut etätyöt ja tienestien ansaitsemin kotoa käsin. Jokainen voi punnita omia lahjojaan ja tienata pienempiä tai suurempia summia netin kautta. Helppoa rahaa ei ole tarjolla netinkään kautta mutta motivoitunut ja ahkera henkilö voi ansaita lisätuloja harrastuksellaan tai jopa hankkia itselleen ammatin netin kautta.

Yksi tunnetuimpia tapoja ovat blogit, niitä on kuitenkin tuhansia joten muista poikkeavan ja suosituksi nousevan blogin perustajan täytyy olla lahjakas kirjoittaja, hyvä kuvaaja tai keskittyä aiheeseen, joka kiinnostaa juuri sillä hetkellä monia lukijoita. Suosituimmat blogit ovat Suomessa nuorten naisten muotiin keskittyviä, pinnalla pysyttelevien kuvat ovat laadukkaita ja elämästä kerrotaan usein pintapuolisesti, sisältö on pääasiassa kauniissa vaatteissa, asusteissa ja matkustelussa.

Bloggaajien tulot kertyvät pitkälti mainosyhteistöiden kautta ja tarjolla on ilmaisia matkoja sekä tuotteita, joista osan bloggaajat esittelevät sivustollaan. Blogit voivat keskittyä myös toisenlaisiin aihepiireihin, jotka tavoittavat omat kohderyhmänsä kuten kuluttajavalintoihin, luomutuotteisiin tai vauva-arkeen ja äitiyteen. Osa bloggareista kirjoittaa lehtien nettisivustoille ja heille maksetaan palkkaa työstään. Suosituimpia blogeja on myös koottu erilaisten blogiyhteisöjen alle, kuten Indiedays, Matkabloggaajat tai Rantapallo.

Taitavat pelaajat taas tienaavat rahaa vedonlyönnillä tai pelaamalla netin kautta, riskit ovat olemassa mutta myös mahdollisuudet suuriin kertavoittoihin houkuttelevat. Monien pelisivustojen kautta aloittelijan on mahdollista harjoitella taitoja ja oppia ammattilaiseksi vaikkapa pokerissa. Taitojen karttuessa voi siirtyä rahapeleihin. Sivustoista esimerkiksi Betsson järjestää pokeriturnauksia joissa kohtaavat peleistä kiinnostuneet. Betssonin kasino on turvallinen ja käyttäjäystävällinen peliympäristö. Ammattitaitoisille pelaajille sivustot tarjoavat mahdollisuuden tienata nopeasti suuriakin summia.

Taitava valokuvaaja voi myydä kuviaan netin kuvapalveluiden kautta, hyvän liikeidean voi laittaa verkkoon ja perustaa vaikka oman verkkokaupan. Internet on pullollaan ideoita, joita taitava tekijä voi laittaa poikimaan, sen kautta on mahdollista kirjoittaa oma e-kirja, tehdä logoja ja taustakuvia yrityksille tai yksityisille henkilöille tai testata ohjelmistoja niitä testaajia etsiville firmoille. Kielelliset taitavat voivat tehdä käännöksiä netin kautta tai opettaa kieltä sähköisesti. Netin kautta moni musiikkilupaus on noussut kuuluisuuteen lataamalla musiikkia kaikkien ulottuville tai mielenkiintoisen Youtube-videon, joka on kerännyt valtavan määrän klikkauksia ympäri maailmaa.

Tapoja, joilla voit kartuttaa omaisuuttasi

Sanotaan, että raha tulee rahan luokse tai rahan tekemiseen tarvitaan rahaa. Näillä lausahduksilla viitataan siihen, että rahavarojen ja omaisuuden kartuttamiseen pitäisi yleensä olla jo valmista rahaa tai omaisuutta. Kieltämättä yksi liiketoiminnan lainalaisuuksia on juuri se, että jonkin uuden toiminnan käynnistäminen vaatii aina alkupääomaa ja investointeja.

Esimerkiksi jos haluat perustaa esimerkiksi verkkokaupan, jossa myyt vaikka tietokoneita, niin heti alussa tulee suuri joukko erilaisia kustannuksia: www-sivujen rakentaminen, varasto-ostot, kirjanpitokulut, markkinointi, ja paljon muutakin. Se kuinka paljon alkupääomaa tarvitaan riippuu taas bisneksen luonteesta. Helpoimmalla yleensä pääsee kun tarjoaa tavaroiden sijaan palveluja. Optimaalisessa tilanteessahan silloin ei välttämättä tarvittaisi alkurahoitusta ollenkaan, jos ajatellaan vaikka www-sivujen suunnittelua. Käytännössä kilpailu on kuitenkin sen verran vilkasta, että harvoin pystyy aloittamaan mitään liiketoimintaa ilman starttirahaa. Mutta kaikkein helpoimmalla varmaan pääsee alkukustannusten osalta, jos aloittaa internet-pohjaisen liiketoiminnan, jolloin ei tarvitse esim. vuokrata toimitilaa. Tällaisia palveluita voivat olla vaikkapa www-sivujen suunnittelu ja muut ohjelmointipalvelut, graafinen suunnittelu, sisällöntuotanto esim. mobiililaitteisiin ja kaikenlaiset muut konsultointipalvelut.

Mikäli taas uuden liiketoiminnan aloittaminen ei kiinnosta, niin rahavarantojaan voi kuitenkin yrittää kasvattaa monilla muillakin keinoilla. Yksi tällainen on sijoittaminen. Suosittuja sijoituskohteita ovat tällä hetkellä osakkeet, rahastot ja jalometallit, kuten hopea ja kulta. Tämä luonnollisesti edellyttää, että on jo käytettävissä riittävästi rahaa sijoituksiin. Mikäli näin hyvin on asia, voi vaikkapa jalometallien arvoa seurata sivustolla Tavex, joka on arvostettu kullan ja hopean osto- ja myyntipalvelu. Monet pienet yritykset tarjoutuvat ostamaan ”romukultaa” hyvin pienellä korvauksella. Ensinnäkin on hieman kyseenalaista onko sellaista asiaa kuin romukulta edes olemassa. Eikä myöskään kannata erehtyä luopumaan vanhoista koruista ja muista arvokkaista esineistä pilkkahintaan.

Liiketoiminnan ja sijoittamisen lisäksi omaa rahallisuuttaan voi kartuttaa myös eräällä paljon yksinkertaisemmallakin tavalla, nimittäin realisoimalla. Käytännössä tämä tarkoittaa käyttökelpoisen ja ehkä arvokkaankin, mutta tarpeettoman tavaran myymistä pois. Internetistä löytyy suosittuja palveluja, käytetyn tavaran myymiseen. Suomessa tällaisia ovat esim. huuto.net ja tori.fi. Ulkomailla taas ebay.com. Käytettyjen tavaroiden myynnissä on usein ns. ostajan markkinat, jolloin hintaa voi joutua pudottamaan, jotta tavara menee kaupaksi. Joissakin tuotteista toisaalta kysyntä ylittää tarjonnan, esimerkiksi eräät vanhat Arabian astiat ja design-lasitavara säilyttää tai jopa kasvattaa arvoaan. Eräät muutkin esineet ovat siinä mielessä hyviä sijoituskohteita, että niiden arvon voi odottaa pitkällä tähtäimellä kasvavan. Tällaisia esineitä ovat esimerkiksi Sveitsiläiset kellot, korut, vanhat arvostettua merkkiä olevat soittimet ja muu vanha ja hyväkuntoinen ja riittävän harvinainen antiikki.

Erilaisia tapoja tienata rahaa netissä

Internet on jo pitkään mahdollistanut monenlaisia tapoja hankkia sivutuloja. Yksi ensimmäisistä suosituista sivutulojen hankkimistavoista oli bannerimainonta, joka oli mahdollista jo 1990-luvulla. Käytännössä tämä tarkoittaa mainostilan myymistä omalta kotisivulta jollekin toiselle sivustolle. Usein kyseessä oli ja on internetissä liiketoimintaa harjoittava viihdepalvelu.

Bannerimainonta on tietysti helppo tapa hankkia tuloja, sillä käytännössä kotisivun omistajan ei tarvitse tehdä muuta kuin sijoittaa asiakkaan bannerin html-koodi sivulle jonnekin näkyvään paikkaan. Käytännössä mainostuloja ei kuitenkaan kerry, ellei banneria myös klikata runsaasti, mikä tarkoittaa sitä, että oman www-sivun tulee olla varsin suosittu. Vielä 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa olikin helpompaa saada omalle sivulle kävijöitä, sillä monesti riitti kun sai sivunsa näkyviin silloiseen Altavista-hakukoneeseen. Nykyään tämä ei kuitenkaan riitä. Ensinnäkin koska www-sivujen määrä on moninkertaistunut ja toiseksi nykyiseen Google-hakukoneeseen ei ole kovin helppoa saada omaa sivuaan hakutulosten kärkeen ilman lisämaksua. Joka tapauksessa bannerimainonta on edelleenkin yksi tapa hankkia tuloja, mutta mikään 1990-luvun kaltainen ”kultakaivos” se ei enää ole. Mikäli kuitenkin omistaa jo sivuston, jossa on useita kymmeniä tai mieluummin satoja kävijöitä päivässä, kannattaa ehdottomasti harkita bannerimainontaa lisätulon lähteenä. Yksi helpoimpia tapoja aloittaa mainostaminen on Google Adsense, jossa käyttäjä pystyy melko pienellä vaivalla määrittämään omalla sivulla näytettyjen mainosten tyypin ja laadun.

Nykyään ehkä helpompi tapa tavoitella lisätienestejä on kuitenkin online-pelaaminen. Erityisesti pokeri on peli, jossa kokenut ja taitava pelaaja voi saavuttaa huomattavia voittoja. Monet pokerin ammattilaiset ovat aloittaneet peliuransa nimenomaan internetissä Betsafen kaltaisessa palvelussa. Betsafe on suomalaisten suosima luotettava pelipalvelu, ja se on myös loistava paikka opetella ja harjoitella pokeria. Monet pokerin ammattilaiset ovat aloittaneet peliuransa nettipokerilla, ilman mitään aikaisempaa kokemusta. Internet tarjoaa hyvän mahdollisuuden harjoitella erilaisia pelitaktiikoita omassa rauhassa, ja silloin kun se itselle sopii. Pelejä voi pelata ensin leikkirahalla ja vaihtaa myöhemmin oikeat rahapanokset tilalle. Pelaamisen etuna on myös se, että ei tarvitse osata ohjelmointia eikä omistaa omaa kotisivua, vaan rahapottien tavoittelun voi aloittaa heti.

Netti tarjoaa mahdollisuuden toki moneen muuhunkin tulojen hankkimistapaan, kuten erilaisten www-pohjaisten viihdepalvelujen ja esim. konsulttipalvelujen tarjoamiseen. Näihin pätevät kuitenkin jo yritystoiminnan lainalaisuudet, eli esimerkiksi liikeidean pitää olla riittävän hyvä, omalle sivulle pitää saada näkyvyyttä, mikä onnistuu vain kunnollisella markkinoilla, mihin puolestaan tarvitaan rahaa, ja niin edelleen.

Hanki sivutyö netistä

Mikäli kaipaat lisätuloja tai haet muuten vain uusia haasteita ja sivutoimista työtä, kannattaa pitää silmät auki myös internetissä. Useat yrityksen nimittäin käyttävät nettiä jo ensisijaisena rekrytointikanavanaan, ja perinteisten työnvälityspalvelujen lisäksi, monet yritykset ilmoittavat työmahdollisuuksista myös Facebookissa ja Twitterissä.

Mikäli haet työsuhdetta suomalaisesta yrityksestä on helpointa aloittaa työnhaku MOL.fi eli työvoimatoimiston www-palvelusta. Sivulla on helppokäyttöinen hakupalvelu, jossa voi rajata oman työnhaun koskemaan esim. vain osa-aikaisia työsuhteita tai vain määräaikaisia työsopimuksia. Luonnollisesti myös maakunnan, ammattialan ja monen muun hakutekijän mukaan voi omaa työnhakua muunnella. Hausta voi myös tehdä oman hakuvahdin, joka ilmoittaa sähköpostilla, kun omat hakukriteerit täyttäviä paikkoja on tarjolla. MOL toimii myös älypuhelimella, jolloin palvelussa on mukana paikannustoiminto, jonka avulla voi katsella lähialueella olevia vapaita työpaikkoja.

MOL-palvelustakin voi hakea työpaikkoja ulkomailta, mutta jos ensisijaisesti on tarkoitus saada työtä Suomen ulkopuolelta, kannattaa vilkaista myös monster.com -nimistä suosittua työnvälityssivustoa. Myös Monster.com:n työpaikkahakua voi rajata monilla eri kriteereillä. Monsterista voi hakea myös suomalaisia työpaikkoja. Usein myös vuokratyön välittäjät tarjoavat sivutoimisia työpaikkoja, joten niidenkin tarjonta kannattaa ehdottomasti tarkistaa. Suosittuja Suomessa toimiva vuokratyö- ja työnvälitysyrityksiä ovat mm. Eilakaisla, Adecco, Opteam, Varamiespalvelu, Attendo ja monet muut. Monet työnvälitysfirmat ovat erikoistuneet tietyn tyyppisiin ja tiettyjen ammattialojen paikkoihin, joten kannattaa selvittää ensin, mikä yritys välittää juuri sinulle sopivia paikkoja.

Jotkin yritykset toisaalta eivät ensisijaisesti hae työntekijöitä, vaan lähinnä alihankkijoita ja freelansereita. Toisin sanoen ne eivät tee työsopimuksia vaan maksavat sopimuksen mukaiset palkkiot tehdyn työn mukaan. Mikäli tällainen sivutyö kiinnostaa, niin näiden firmojen ilmoituksia voi puolestaan löytää sosiaalisesta mediasta ja esim. Googlen hakukoneesta.